Łączna liczba wyświetleń

piątek, 27 lutego 2015

CyklDziennik nr 1

Pochodzenie: Nieznane
Całkowita liczba odnotowanych przypadków: Nieznana
Czas trwania: różny
Ostatni odnotowany przypadek:  1969
Cecha charakterystyczna: Cykliczność, występowanie równo co 44 lata
Następny przewidywany przypadek: 2013
Miejsce występowania: Gdańsk, kampus UG, prawdopodobnie okolice budynku WNS

W RAZIE KONFRONTACJI ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ!


Wpis nr 1, 1.01.2013